FAQ

START

Start biegu zlokalizowany jest na ul. Stanisława Lema, obok bramy startu półmaratonu. Start nastąpi o godzinie 11:00, w stronę Al. Pokoju. Długość trasy: 5 km.

Limit czasu 40 minut do 11:40

META

Meta biegu zlokalizowana jest w TAURON Arenie Kraków, jak meta Półmaratonu.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Biuro Zawodów będzie się mieścić na terenie TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7, obok Biura Zawodów Półmaratonu.

Czynne będzie:

13.10.2017 r. w godzinach 16:00-21:00

14.10.2017 r. w godzinach 10:00-20:00

15.10.2017 r. w godzinach 7:00-9:00

Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie i depozyty będą znajdowały się w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0”. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji). Szatnie i depozyt zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0”. Będą czynne w dniu 15.10.2017 r. od godz. 8:00 do 15:00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze), worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne.

PRYSZNICE

Prysznice zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0”. Będą czynne w dniu 15.10.2017 r. od godz. 8:00 do 15:00.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip jest wbudowany w numer startowy.

KLASYFIKACJE

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

• Klasyfikacja generalna kobiet

• Klasyfikacja generalna mężczyzn,

Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto.

NA MECIE

Po przekroczeniu mety każdy uczestnik otrzyma medal, wodę, napój izotoniczny, banan i folię termiczną. Prosimy pamiętać by nie pozostawać w strefie zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia z hali, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

DEKORACJE

11:40 - dekoracje najlepszych zawodników oraz zawodniczek 5 dla Kościuszki

POSIŁEK REGENERACYJNY

Każdy uczestnik 5 dla Kościuszki otrzyma po biegu posiłek regeneracyjny. Posiłek będzie wydawany w strefie regeneracyjnej usytuowanej na parkingu technicznym od strony Parku Lotników Polskich w dniu 15.10.2017 roku w godzinach 12:00 – 15:00, po okazaniu numeru startowego.